Missen we iets?

In Publicaties by

Een gebiedsanalyse in Rotterdam naar de omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit en eventuele ‘witte vlekken’ in dat beeld

Auteurs
Henk Ferwerda en Lieselot Scholten

Uitgave
Bureau Beke, 2016
ISBN 978-94-92255-11-2

Downloaden
Het boek downloaden