Serieplegers

In Publicaties by

Kenmerken, achtergronden en opsporing

Redactie
Anton van Wijk en Ilse van Leiden

Uitgave
Boom Lemma Uitgevers
ISBN 978 90 5931 991 2

Downloaden
Het boek downloaden