Het warme bad en de koude douche

In Publicaties by

Een onderzoek naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen en de toereikendheid van het instrumentarium voor recht en zorg

Auteurs
Anton van Wijk, Bo Bremmers, Manon Hardeman, Tjaza Appelman en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2013
ISBN 978 90 75116 87 8

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary