Ondergaan of ondernemen

In Publicaties by

Ontwikkelingen in de aard en aanpak van afpersing van het bedrijfsleven

Auteurs
Ilse van Leiden, Tjaza Appelman, Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2014
ISBN 978 90 75116 92 2

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary