Raak geschoten?

In Publicaties by

Een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

Auteurs
Henk Ferwerda, Tom van Ham, Tjaza Appelman en Bo Bremmers

Uitgave
Bekereeks, 2014
ISBN 978 90 75116 93 9

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary