Panden met een luchtje

In Publicaties by

Een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan

Een van de kenmerken van ondermijnende criminaliteit is dat de onderwereld misbruik maakt van de gelegenheidsstructuren die de bovenwereld biedt. Zo proberen criminelen bijvoorbeeld woningen en bedrijfsruimten te huren om drugs op te slaan of te produceren, gestolen goederen onder te brengen, auto’s koud te zetten of criminelen te huisvesten. Onder- en bovenwereld raken elkaar waarbij er sprake is van het bewust of onbewust faciliteren van ondermijnende criminaliteit door de bovenwereld.

In opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela­ties en Justitie en Veiligheid werd een onderzoek uitgevoerd naar de huur van panden voor criminele doeleinden. Welke verschijningsvormen zijn er? Welke bestaande (preventieve) maatregelen of aanpakken staan bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking en welke mogelijk aanvullende instrumenten zijn nodig om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan? Deze vragen staan centraal in deze studie.

Auteurs
Henk Ferwerda en Rebecca Rijnink

Uitgave
Bekereeks, maart 2020
ISBN 978-94-92255-37-2

Download
Download de publicatie
Factsheet