Ontwikkeling jeugdcriminaliteit en -overlast en evaluatie JIT aanpak in Almere

In Publicaties by

Een van de interventies die Almere kan inzetten bij de aanpak van jeugdcriminaliteit en – overlast is het Jeugd Interventie Team (JIT). Het JIT is in de loop van de jaren een stevig fundament geworden in de aanpak van jeugdgroepen en problematisch groepsgedrag in Almere. Jeugdgroepen worden echter minder zichtbaar in het publieke domein en zijn daardoor ongrijpbaarder. De gemeente Almere heeft aan Bureau Beke gevraagd om die ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit nader te duiden en de implicaties daarvan aan te geven voor de toekomstige werkwijze van de JIT’s.

Auteurs
Lisa Klein Haneveld Anton van Wijk

Uitgave
Bureau Beke, 2020

Downloaden
Download de onderzoeksnotitie