Opvang in retrospectief

In Publicaties by

Een standvanzakennotitie over het beheer en de situatie rond de dag- en nachtopvang in de Remisestraat

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2011
ISBN 978 90 75116 69 4

Downloaden
Het rapport downloaden