Openbare orde risico’s tijdens publieksevenementen

In Publicaties by

Auteurs
Laurens van der Varst en Tom van Ham

Uitgave
Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, augustus 2011

Downloaden
Het artikel downloaden