Op zoek naar de grenzen van individuele beoordeling

In Publicaties by

Auteurs
Jos Kuppens en Bo Bremmers

Uitgave
Artikel in Secondant, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 25e jaargang, december 2011, pagina 46-49, 2011

Downloaden
Het artikel downloaden