Opvang raakt de kern

In Publicaties by

Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden voor een Domushuis in Wehl

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2011
ISBN 978 90 75116 67 0

Downloaden
Het rapport downloaden