Onder controle?

In Publicaties by

Een procesevaluatie van de gedragsinterventie ‘Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen’

Auteurs
Yvette Schoenmakers, Ilse van Leiden, Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2012
ISBN 978 90 75116 75 5

Downloaden
Het boek downloaden
Summary