Planmatig en flexibel

In Publicaties by

Procesevaluatie gedragsinterventie CoVa+

Auteurs
Jos Kuppens, Anton van Wijk en Eric-Jan Klöne

Uitgave
Bekereeks, 2012
ISBN 978 90 75116 74 8

Downloaden
Het boek downloaden
Summary 
Samenvatting