Dierenwelzijn in het vizier

In Publicaties by

De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland

Auteurs
Ilse van Leiden, Manon Hardeman, Bo Bremmers, Tom van Ham en Anton van Wijk

Uitgave
Bureau Beke, 2013
ISBN 978 90 75116 82 3

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary