De schade hersteld?

In Publicaties by

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen

Auteurs
Henk Ferwerda en Ilse van Leiden

Uitgave
Bekereeks, 2012
ISBN 978 90 75116 73 1

Downloaden
Het boek downloaden