Mobiel banditisme

In Publicaties by

Opbrengsten van de verkennende fase van het onderzoeksprogramma Moba

Auteurs
Tom van Ham, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Uitgave
Onderzoeksnotitie, december 2018

Downloaden
De onderzoeksnotitie downloaden