Hoog-risico honden, een bijtend probleem?

In Publicaties by

Een fenomeenonderzoek naar bijtincidenten en hondengevechten

Bureau Beke
Anton van Wijk
Anouk Lenders

Universiteit Utrecht
Daan van Uhm
Dina Siegel
Xavier van Nieuwenhuizen
Nienke Endenburg

Uitgave
Bekereeks, 2019
ISBN 978 94 92255 32 7

Downloaden
De rapportage downloaden

Media
De Gelderlander artikel voorpagina
De Gelderlander artikel regio