Geweldsregistratie door ziekenhuizen

In Publicaties by

Procesevaluatie van de pilot ‘Preventieve aanpak geweld’

Auteurs
Anton van Wijk, Manon Hardeman en Bo Bremmers

Uitgave
In opdracht van WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bureau Beke, Arnhem

Downloaden
Het rapport downloaden
Samenvatting
Summary