Gedeelde verantwoordelijkheid

In Publicaties by

Tweede behoeftenonderzoek onder Arnhemse dak- en thuislozen

In 2019 voerde Bureau Beke voor de gemeente Arnhem een onderzoek naar de voorzieningenbehoefte van dak- en thuislozen uit. Het onderzoek leverde negen concrete suggesties op, waarvan een deel daadwerkelijk is uitgevoerd. Op een inspreekavond voor de Arnhemse gemeenteraad in mei 2023 is gesproken over de noodzaak voor dak- en thuislozen om te beschikken over een vaste beschutte ruimte in de vorm van een open container, in of nabij het centrum.

Dit heeft geleid tot de vraag aan Bureau Beke om wederom een behoeftenonderzoek onder dak- en thuislozen uit te voeren. Ook heeft Bureau Beke met Arnhemse professionals en ervaringsdeskundigen die allen kennis hebben van dak- en thuisloosheid gesproken.

Het onderzoek levert duidelijke inzichten rondom de wensen vanuit de dak- en thuislozen op en plaatst deze wensen in het perspectief van de visie van de professionals en ervaringsdeskundigen. Alle bevindingen leiden tot concrete suggesties voor de aard van een eventuele beschutte ruimte en de plek waar deze eventueel zou moeten komen. Daarnaast wordt een voorstel richting een pilot uitgewerkt, om tegemoet te komen aan gaten in de opvang, die door zowel dak- en thuislozen als professionals en ervaringsdeskundigen worden genoemd.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Auteurs
Jos Kuppens, Christa Dinnissen en Marcel Grotens

Uitgave
Bureau Beke, 2024

Downloaden
Gedeelde verantwoordelijkheid