Wat hen beweegt

In Projecten by

Een onderzoek naar motieven van overlastgevende en criminele asielzoekers

Tot op heden is enig onderzoek verricht naar aard en omvang van de incidenten en misdrijven waarbij COA-bewoners betrokken zijn. Daarnaast is bekend dat een specifieke groep asielzoekers verantwoordelijk is voor veel overlast en criminele incidenten. Om onderliggende oorzaken van overlast en criminaliteit rond asielzoekerscentra beter in beeld te krijgen, gaat Bureau Beke onderzoek uitvoeren. Hierbij gaat ook de aandacht uit naar oplossingsrichtingen om het probleem van overlast en criminaliteit aan te pakken.

Verschillende onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd, zoals een deskresearch, een landelijke survey onder diverse stakeholders, interviews bij vier azc’s en een analyse van COA-registraties. Ook worden gesprekken met overlastgevende/criminele asielzoekers gevoerd.

Opdrachtgever
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Projectteam
Richard Staring, Jos Kuppens, Juno van Esseveldt, Marjolein Nillessen en Ellen Harbers.