Geweld tegen hulpverleners

In Projecten by

De waarde van alternatief afhandelen

Geweld tegen hulpverleners, waaronder politie, brandweer en boa’s, is een serieus probleem. De in 2021 opgerichte Taskforce Onze hulpverleners veilig benadrukt dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is en dat het voor iedereen van belang is dat hulpverleners in alle veiligheid hun werk kunnen doen. Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners weinig aangifte doen van ongewenst gedrag en dat er nauwelijks schade op de daders wordt verhaald. Een niet-strafrechtelijke afhandeling – zoals herstelbemiddeling of schadeherstel – kan voor slachtoffers een positieve bijdrage leveren aan de afdoening van een incident. Het is niet bekend wat voor bijdrage niet-strafrechtelij­ke maatregelen zouden hebben op de (waardering van de) afhandeling van geweldszaken tegen hulpverleners. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen in hoeverre niet-strafrechtelijke maatregelen kunnen bijdragen aan de afhandeling van geweld tegen politiemensen, brandweermensen en boa’s.

Hiertoe voeren we diverse onderzoeksactiviteiten uit. We starten met een deskresearch en zetten vragenlijsten uit onder ZSM-locaties, bemiddelaars, politie, brandweer en gemeenten. Daarna houden we interviews met politiemensen, brandweermensen en boa’s die slachtoffer zijn geworden van geweld en een niet-strafrechtelijke afhandeling hebben gehad. Daarnaast zijn interviews met daders beoogd. Tot slot tekenen we op basis van de gesprekken casusbeschrijvingen op.

Opdrachtgever
Taskforce Onze hulpverleners veilig

Onderzoeksteam
Emily Berger, Henk Ferwerda, Christa Dinnissen (Bureau Beke) en Jaap Timmer (VU)