Fout Vastgoed

In Publicaties by

Criminele investeringen op vakantieparken

Fout vastgoed op vakantieparken is niet altijd zichtbaar met het blote oog. Toch zijn er wel indicatoren die kunnen helpen om criminele investeringen op vakantieparken te herkennen. Het RIEC Oost-Nederland concludeerde dat negen indicatoren hierbij een rol spelen. Bureau Beke heeft deze indicatoren nader onderzocht om te bepalen of ze een voorspellende waarde hebben voor criminele investeringen. Ook is gekeken of vitale of juist minder vitale vakantieparken kwetsbaar zijn voor criminele investeringen.

Om na te gaan of bepaalde indicatoren een voorspellende waarde hebben, zijn twee bronnen voor het eerst aan elkaar gekoppeld: informatie van de Monitor Vitale Vakantieparken en statistische gegevens van het Kadaster. Uit deze koppeling kwamen drie indicatoren naar voren die voorspellend lijken te zijn voor fout vastgoed: huisjes die in korte tijd meerdere keren van eigenaar wisselen, huisjes die flink stijgen of dalen in waarde, of hypotheken die niet bij een bank worden afgesloten, maar bij een natuurlijk persoon.

Dit pilotonderzoek biedt meer inzicht in het herkennen en voorspellen van fout vastgoed op vakantieparken. Aan de hand van de resultaten worden een aantal handelingsperspectieven geboden.

Het onderzoek Fout Vastgoed is het vervolg op het fenomeenonderzoek Criminele investeringen op vakantieparken van RIEC Oost-Nederland uit 2022.

Opdrachtgever
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Auteurs
Emma Derksen, Henk Ferwerda, Daphne Snijders en Juno van Esseveldt

Met medewerking van
Joey Wolsink en Kenny Kathmann

Downloaden
Fout Vastgoed