Preventie met Gezag

In Nieuws, Publicaties by

Meerdere producten beschikbaar om ingroei en rekrutering van jongeren in de drugscriminaliteit te stoppen

Om jongeren niet te laten afglijden richting de georganiseerde (drugs)criminaliteit is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Preventie met Gezag (PmG) gestart. Inmiddels worden in 27 gemeenten interventies ontwikkeld en ingezet of bestaande interventies geïntensiveerd om ingroei en rekrutering van de jonge aanwas in de drugscriminaliteit tegen te gaan. Wij voerden in de afgelopen jaren diverse onderzoeken uit voor het ministerie en voor individuele gemeenten die bruikbaar zijn voor andere gemeenten en die via deze pagina zijn te downloaden.

  • In het onderzoek Do or Don’t brachten we de beschikbare wetenschappelijke kennis bij elkaar over risico- en beschermende factoren voor ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen enerzijds en wat deze kennis betekent voor interventies anderzijds. In deze kenniskaart zijn de uitkomsten van dit onderzoek beknopt en overzichtelijk bij elkaar gezet. Ook maakte het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) deze animatie over het onderzoek.
  • Op 21 maart 2024 gaf Henk Ferwerda een lezing op het congres ‘Jonge aanwas in de criminaliteit’. In deze podcast neemt Henk de luisteraar in 12 minuten mee in het LinkedIn van de misdaad. Wat is dat eigenlijk? Welke jongeren lopen het risico om in te groeien of gerekruteerd te worden in de georganiseerde misdaad? Welke interventies zijn zinvol in de aanpak van de jonge aanwas?
  • Tot slot heeft een consortium van onderzoekers, beleidsmakers en praktijkpartners met steun vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) het project EPIC opgezet: Explaining, Preventing, and Intervening in organized Crime involvement. Doel van dit project is het effectief verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit. Bureau Beke participeert vanaf het begin in dit project als samenwerkingspartner.