Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

In Publicaties by

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld

Auteurs
Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2017
ISBN 978 94 92255 20 4

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary
De praktische handreiking