Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers door de politie in relatie tot discriminatie

In Publicaties by

Een onderzoek naar ervaringen en meningen

Auteurs
Jos Kuppens, Anouk Lenders, Lieselot Scholten, Manon Hardeman en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2017

Downloaden
De rapportage
Infosheet
Persbericht Gemeente Rotterdam
Raadsbrief