Checklist ‘Controle op wapenbezit in en rond scholen’

In Publicaties by

In het kader van het Actieplan Wapens en Jongeren hebben wij voor de ministeries van Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de eerder door ons ontwikkelde checklist geactualiseerd. De ‘Checklist Controle op wapenbezit in en rond scholen’ kan bijdragen aan het verminderen van wapens op school door de mogelijkheden en benodigde stappen voor de invoering van een wapencontrole toe te lichten.

Controles op wapenbezit zijn niet alleen bedoeld voor scholen die problemen op dit gebied ervaren. Dit preventieve instrument biedt een handreiking voor het invoeren van en uitvoering geven aan preventieve controles op wapenbezit, op basis van afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties. Aan het eind van de checklist zijn praktische tips en voorbeelden terug te vinden om met het thema ‘veilige school’ in het algemeen en ‘wapenbezit en wapengebruik’ in het bijzonder aan de slag te gaan.

Auteurs
Henk Ferwerda en Joey Wolsink

Uitgave
2021, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Downloaden
Download de Checklist Controle op wapenbezit in en rond de school