Zicht op ondermijning in de gemeente Harderwijk

In Projecten by

Een bestuurskundig-criminologische analyse van (de gemeentelijke en integrale aanpak van) ondermijning in de gemeente Harderwijk

De afgelopen jaren heeft de gemeente Harderwijk onder andere te kampen gehad met witwassen van drugsgeld, drugsproductie, misstanden op recreatieparken en bedreigingen. Dit is voor de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk aanleiding geweest om Lokale Zaken en Bureau Beke te vragen om onderzoek te doen naar de omvang, aard en aanpak van ondermijning in de gemeente Harderwijk.

Vanuit een criminologisch-bestuurskundig oogpunt moet blijken in hoeverre de aanpak passend is bij de problematiek en op welke manier de aanpak verbeterd kan worden. Hiervoor voeren we eerst een documenten- en media-analyse uit en gaan we met professionals van de gemeente en haar partners in gesprek. Daarnaast verrichten we etnografisch veldwerk middels werkbezoeken en gaan we met bewoners in gesprek. Tot slot analyseren we politiegegevens en gaan we in gesprek met raadsleden.

Opdrachtgever
Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

Projectteam
Edward van der Torre (Lokale Zaken), Joey Wolsink (Bureau Beke), Titia Jongepier (Lokale Zaken) en Henk Ferwerda (Bureau Beke)