Integraal interventieteam Zaanstad gevolgd

In Projecten by

Een actieonderzoek naar de werkwijze, opbrengsten, systeemfouten en kansen

Het Pact Poelenburg Peldersveld heeft de ambitie om Poelenburg en Peldersveld te ontwikkelen tot wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen, werken en verblijven is. Om dit te bereiken, moeten onder andere door de overheid zichtbaar grenzen worden gesteld aan overlastgevend en crimineel gedrag. Hiervoor is een integraal interventieteam opgericht. Het team richt zich gedurende vijf jaar op het verstoren van de criminele netwerken en verdienmodellen. De gemeente Zaanstad heeft aan Bureau Beke gevraagd om een actieonderzoek uit te voeren waarbij gekeken wordt naar de werkwijze en opbrengsten van het team, welke systeemfouten geconstateerd worden in de uitvoering en waar kansen liggen voor verbetering.

Om hier antwoorden op te kunnen geven, voeren we meerdere onderzoeksactiviteiten uit. Een deskresearch dient om een beeld te schetsen van het interventieteam. Dit beeld wordt verrijkt door aanvullende interviews. Ook draaien we enkele diensten mee met het interventieteam. Verder stellen we een registratieformat op waarin de kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten worden verwerkt om te analyseren. Tot slot houden we (reflectie)interviews met leden van het interventieteam en stakeholders.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad

Projectteam
Joey Wolsink, Henk Ferwerda, Juno van Esseveldt en Emma Derksen