Met het oog op ondermijning in de gemeenten Barneveld en Nijkerk

In Projecten by

Een bestuurskundig-criminologische analyse

De afgelopen jaren hebben de gemeenten Barneveld en Nijkerk onder andere te kampen gehad met drugshandel, drugsproductie, witwassen en illegale handel van professioneel vuurwerk. Dit is voor de Rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand aanleiding geweest om Lokale Zaken en Bureau Beke te vragen om onderzoek te doen naar de omvang, aard en aanpak van ondermijning in de gemeenten Barneveld en Nijkerk.

Vanuit een criminologisch-bestuurskundig oogpunt moet blijken in hoeverre de aanpak passend is bij de problematiek en op welke manier de aanpak verbeterd kan worden. Hiervoor voeren we eerst een documenten- en media-analyse uit en gaan we met professionals van de gemeente en haar partners in gesprek. Daarnaast verrichten we etnografisch veldwerk middels werkbezoeken en gaan we met bewoners in gesprek. Tot slot analyseren we politiegegevens, voeren we een casusonderzoek uit en gaan we in gesprek met raadsleden.

Opdrachtgever
Rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand

Projectteam
Edward van der Torre (Lokale Zaken), Joey Wolsink (Bureau Beke), Titia Jongepier (Lokale Zaken) en Henk Ferwerda (Bureau Beke)