Evaluatie Halt-Schoolspreekuren

In Projecten by

Sinds 2018 voert Halt spreekuren uit op scholen. Leerlingen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, worden naar deze Schoolspreekuren verwezen en krijgen een passende preventieve (gedrags)interventie.

Door de vroegtijdige inzet van elementen uit de buitenstrafrechtelijke Halt-interventie (voorheen Halt-straf), beoogt Halt zoveel mogelijk jongeren buiten het strafrecht om te laten leren van hun fouten en zo bij te dragen aan een kansrijke toekomst. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk element binnen deze interventie.

In opdracht van KFZ-Jeugd voert Bureau Beke een evaluatie naar de ouderbetrokkenheid binnen de Schoolspreekuren op drie vlakken uit. Ten eerste wordt bekeken hoe ouderbetrokkenheid in de Schoolspreekuren geoptimaliseerd kan worden. Mede op basis van literatuuronderzoek naar ouderbetrokkenheid. Ten tweede zal onderzoek verricht worden naar de effecten van ouderbetrokkenheid in de “oude” vorm en na “optimalisering”. Ten derde zal voor alle onderzoeksresultaten bekeken worden in hoeverre deze in brede zin bruikbaar zijn voor het forensische jeugdveld.

In opdracht van
KFZ-J

Onderzoekers
Jos Kuppens, Marjolein Nillessen, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda