Sonar veiligheidstopics

In Nieuws by

Een instrument dat indicaties geeft voor relevante thema’s voor het Integraal Veiligheidsplan

Veel gemeenten moeten aan de slag met de voorbereidingen om invulling te geven aan het Integraal Veiligheidsplan voor de komende jaren.

Het is interessant om naast geregistreerde gegevens van bijvoorbeeld de gemeente en politie ook de input van inwoners en werkzame professionals binnen de gemeente mee te nemen. Inwoners zijn vanuit eigen ervaringen immers de kenners van problematiek die speelt in de wijken en buurten.
Professionals van diverse instanties beschikken beroepsmatig over een bron van kennis over hetgeen op diverse thema’s speelt. Denk bijvoorbeeld aan (jeugd)criminaliteit, overlast, ondermijnende activiteiten in het vastgoed, drugshandel en drugsgebruik.

Voor gemeenten is het belangrijk om gebruik te maken van dergelijke kennis. Anders bestaat het risico dat het veiligheidsbeleid niet de juiste snaar raakt. Om tegemoet te komen aan een bredere basis voor het veiligheidsbeleid, werkt Bureau Beke met een instrument dat de thema’s inzichtelijk maakt die volgens inwoners en professionals (extra) aandacht verdienen.

Het instrument

De Sonar veiligheidstopics geeft indicaties voor thema’s die relevant zijn om in het Integraal Veiligheidsplan op te nemen. Dit maakt het mogelijk om de aanpak van veiligheidsthema’s meer toegespitst en effectief uit te voeren.
Naast interviews met een ‘afspiegeling’ van in de stad werkzame professionals worden inwoners in alle wijken benaderd voor straatgesprekken. Als aanvulling op deze straatgesprekken kan er ook gebruik gemaakt worden van een in de gemeente aanwezig (digitaal) stadspanel.

Interesse?

Wilt u weten wat de Sonar Veiligheidstopics voor uw gemeente kan doen? Neem contact met ons op!