Jong en ontspoord in het drugsmilieu

In Nieuws by

En wat wij daar als samenleving tegenover moeten zetten

Op verzoek van de Stichting Maatschappij en Veiligheid werd een rapport uitgebracht dat ingaat op de vraag hoe de aanzuigende werking van de zware drugscriminaliteit op jongeren te stoppen is.
Het rapport levert geen quick wins maar geeft wel een overzicht van ervaringen en inzichten die tot nu zijn opgedaan. De samenstellers van het rapport geven op basis daarvan diverse concrete handvatten voor de aanpak van dit weerbarstige probleem. Te denken valt bijvoorbeeld aan een systemische aanpak, het doorbreken van het hokjes denken in de aanpak, het bijeenbrengen van systeem- en straatinformatie, preventie én repressie met gezag.

Het rapport is opgesteld door Johan Bac, Jan Hamming, Henk Ferwerda, Suzan Verberk, Bart Nitrauw, Els Tieman, Monique Bruinsma en Pieter Tops.

Download
Jong en ontspoord in het drugsmilieu