Beelden in de praktijk

In Publicaties by

Evaluatie van de operationele uitvoering van de inzet van bodycams bij de politie

Bureau Beke deed onderzoek naar de inzet van bodycams bij de politie. Het onderzoek biedt vanuit de gebruikers zicht op de huidige praktijk van de bodycam en eventuele mogelijkheden voor de toekomst.
Er zijn binnen de politie-eenheden ruim 2.000 bodycams in omloop. Deze worden door de operationele gebiedsgebonden politiefunctionarissen (GGP’ers) gebruikt tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Na ongeveer twee jaar bodycamgebruik liet de Nationale Politie dit onderzoek uitvoeren. Om te weten wat de ervaringen van de bodycamgebruikers zijn en welke voor- en nadelen aan de operationele toepassing kleven. Zo kan bepaald worden of continuering en/of uitbreiding van de inzet van bodycams na 2022 zinvol is.

De belangrijkste bevindingen

  • Veel politiefunctionarissen die hebben meegedaan aan dit onderzoek (GGP’ers) hebben ervaring met de bodycam. Het onderzoek is dus te typeren als een ‘gebruikersonderzoek’.
  • Bijna een derde van de respondenten (31%) heeft op het basisteam onvoldoende bodycams voorhanden.
  • De meeste respondenten zien de meerwaarde van bodycams.
  • Er worden de nodige suggesties gedaan voor gebruik van de bodycam in de praktijk. Deze vallen zowel binnen als buiten het ‘Inzetkader Bodycams’.
  • Politiefunctionarissen zijn van mening dat met name op het gebied van de techniek achter de bodycams en op het gebied van de autorisatie verbeteringsmogelijkheden liggen.
  • De instructie kan op enkele punten optimaler, bijvoorbeeld door de e-learningmodule op enkele punten aan te passen.
  • Het preventieve en de-escalerende effect van de bodycam wordt door ongeveer twee derde van de
    respondenten bevestigd.
  • Eenzelfde deel van de respondenten is van mening dat het gebruik van de bodycam bijdraagt aan het eigen veiligheidsgevoel.

Ervaring van de respondenten met de bodycam

Beschikbaarheid bodycams

Hebben bodycams een meerwaarde voor het dagelijks politiewerk?

Effecten van het gebruik van de bodycam

Draagt de bodycam bij aan het veiligheidsgevoel?

Opdrachtgever
Nationale Politie

Realisatie en uitgave
Bureau Beke, 2022

Download
Download de volledige notitie Beelden in de praktijk