Maak werk van je werk

In de huidige praktijk van toezicht houden, beveiligen en openbare ordehandhaving treden functionarissen met een publieke taak veelal reactief op. Dat wil zeggen dat er vaak pas na een escalatie of een overtreding wordt opgetreden, waardoor onnodig overlastgevend of crimineel gedrag plaatsvindt. Het is een uitdaging om veel meer te doen aan vroegsignalering van probleemsubjecten en probleemgroepen waardoor escalaties en overtredingen voorkomen kunnen worden.
Om onveilige situaties, overlast en criminaliteit te voorkomen, is er een training ontwikkeld voor professionals die werken in de publieke en semipublieke ruimten. Professionals worden getraind in gedragsprofilering, ook wel predictive profiling genoemd. Proactief denken en handelen staan centraal in deze training.

Specifieke kenmerken van PAS zijn:

  • Cursisten worden zich bewust van hun omgeving en leren welk gedrag daarbinnen normaal en afwijkend is (awareness)
  • Signaleren en pro-actief optreden staan centraal;
  • Er is sprake van een goede mix tussen safety, security en hospitality;
  • Optreden is professioneel en op maat;
  • Er is aandacht voor de-escalerend optreden, omgaan met stress en agressie;
  • Personen worden aangesproken op afwijkend of verdacht gedrag en niet op uiterlijk, sexe, geaardheid of huidskleur. Daarmee is er sprake van een training die uitgaat van non-ethnic profiling op gedrag.

Voor meer informatie over de Training ProActief Signaleren (de inhoud van de training, de wetenschappelijke basis, de werkwijze, de trainers en de opdrachtgevers) – kunt u hier de PAS flyer downloaden.

U kunt ook contact opnemen met Henk Ferwerda via 026 443 86 19 of per mail.