Lees meer

Het nut van vasthouden

In Publicaties by

Op basis van een literatuuronderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van jeugddetentie zijn, hoe deze effecten zich verhouden tot de te onderscheiden strafdoelen en welke effecten kunnen worden verwacht van een verlenging van de detentieduur.