Veelplegers

In Publicaties by

Auteurs
Henk Ferwerda, Edward Kleemans, Dirk Korf en Peter van der Laan

Uitgave
Artikel in Tijdschrift voor Criminologie, 45e jaargang nr. 2, 2003, pagina 110-118

Downloaden
Het rapport downloaden