Buitenlandse aanpak van probleemjeugd

In Publicaties by

Een blik over de schutting

Auteur(s)
Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Uitgave
Artikel In SEC, Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, 17e jaargang nr. 3, juni 2004, pagina 8-10

Downloaden
Het artikel downloaden