Vechten op afspraak: artikel

In Publicaties by

Door hooligans georganiseerde confrontaties

Auteurs
Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Artikel in Tijdschrift voor de Politie, 79e jaargang nr.9, pagina 22-24.

Downloaden
Het artikel lezen