Realiteit of registratie-effect

In Publicaties by

De invloed van registratie-effecten op de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

Auteurs
Tom van Ham, Eric Bervoets, Lieselot Scholten en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2018
ISBN 978 94 92255 22 8

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary