Van de grammen en de kilo’s

In Publicaties by

Een onderzoek naar de aanbodkant van de drugsmarkt in Gouda

In 2015 onderzochten Bureau Beke en Bureau Bervoets al eerder de aanbodkant van de drugsmarkt in Gouda. De gemeente Gouda heeft onlangs om een update van het onderzoek uit 2015 gevraagd, waarbij specifieke aandacht moest uitgaan naar jonge inwoners van Gouda die betrokken zijn bij de drugshandel.

Het doel van dit nieuwe onderzoek is om de aanbodkant van de Goudse drugsmarkt in kaart te brengen als input voor een gerichte aanpak.

Auteurs
Juno van Esseveldt, Anton van Wijk, Hester de Boer (Bureau Beke) en Eric Bervoets (Bureau Bervoets)

Uitgave
Bureau Beke, 2021

Downloaden
Van de grammen en de kilo’s