Hoe werkt het vernieuwde 7 stappenmodel in de praktijk?

In Projecten by

Naar een instrument voor een praktijktoets 7 stappenmodel jeugdgroepen

Sinds de eeuwwisseling kennen we in ons land voor partners in het veiligheidsdomein een methode om groepen jongeren die problematisch gedrag veroorzaken te signaleren, integraal in beeld te brengen en effectief aan te pakken. Eerst kenden we hiervoor de shortlistmethodiek en later het 7 stappenmodel. Omdat ook problematische jeugdgroepen zich (blijven) ontwikkelen – denk bijvoorbeeld aan het fluïde karakter, de verminderde zichtbaarheid op straat en de rol van sociale media – is het 7 stappenmodel recent herijkt op een manier die past bij die ontwikkelingen.

In opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaan wij – in een aantal gemeenten – toetsen of 1) de aanpassingen aan het 7 stappenmodel een meerwaarde hebben 2) helder zijn en of 3) er vanuit de praktijk andere suggesties voor aanpassingen op het werkproces 7 stappenmodel wenselijk zijn. Op basis hiervan ontwikkelen we een instrument waarmee het CCV samen met (partners in) gemeenten de vinger aan de pols houden als het gaat om de actualiteit en praktische bruikbaarheid van het werkproces 7 stappenmodel.

Opdrachtgever
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Projectteam
Henk Ferwerda