Van cijfers naar interpretatie

In Publicaties by

Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit

Auteurs
Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2016
ISBN 978 94 92255 16 7

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary