Afrekenen met geweld

In Publicaties by

Een onderzoek naar de inzet van de ‘Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld’ na de Projext-X rel in Haren

Auteurs
Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2016
ISBN 978 94 92255 15 0

Downloaden
Het boek downloaden