Sterk spul

In Publicaties by

Aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland

In de media duiken met enige regelmaat berichten op over het gebruik van doping in de sport. Niet alleen in de topsport, ook daarbuiten worden middelen gebruikt om de (sport)prestaties te vergroten. Maar wat gaat er achter het dopinggebruik en de -handel schuil?

In opdracht van het ministerie van VWS onderzochten wij samen met de Vrije Universiteit Amsterdam de aard, omvang en ernst van dopinghandel in Nederland. In ‘Sterk spul’ komen profielen van gebruikers van dopingmiddelen aan bod en welke risico’s er met het gebruik gepaard gaan. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe de handel in dopingmiddelen in elkaar steekt, hoe grootschalig deze handel is en in hoeverre er in Nederland ook dopingmiddelen worden geproduceerd. Een relevante vraag hierbij is wie er bij het produceren, verstrekken en verhandelen van dopingmiddelen betrokken zijn.

Auteurs
Ilse van Leiden, Marjan Olfers (Vrije Universiteit Amsterdam), Anton van Wijk, Rebecca Rijnink, Joey Wolsink en Juno van Esseveldt

Uitgave
Bekereeks, 2020
ISBN 978-94-92255-40-2

Downloaden
Download het rapport

Gerelateerd onderzoek
Een bittere pil