Een bittere pil

In Publicaties by

Het fenomeen en de aanpak van illegale medicijnenhandel

Auteurs
Ilse van Leiden, Anouk Lenders en Henk Ferwerda

Uitgave
Politie & Wetenschap (nr. 104), 2018
ISBN 978 90 1240 325 2

Downloaden
Het boek downloaden