Signalen voor toekomstig crimineel gedrag

In Publicaties by

Een onderzoek naar de signaalwaarde van kinderdelinquentie en probleemgedrag op basis van casestudies van ernstig criminele jongeren

Auteur(s)
Henk Ferwerda, Jolanda Jakobs en Balthazar Beke

Uitgave
Stafbureau informatie, Voorlichting en Publiciteit. Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering, Ministerie van Justitie, 1996

Downloaden
Het rapport downloaden