Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

In Publicaties by

Een beschrijvend onderzoek naar aard en aanpak en aanbevelingen ter verbetering

Auteurs
Dr. mr. A.Ph. van Wijk, prof. mr. M. Olfers, drs. M.M.T. Har-
deman en mr. drs. C.E. Oosterlaken

Uitgave
TvS&R, december 2017, nr. 4, pag. 62-72

Downloaden
Lees het artikel