Murder and the long-term impact on co-victims

In Publicaties by

A qualitative, longitudinal study

Auteurs
Anton van Wijk, Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Uitgave
International Review of Victimology 13e jaargang, nr. 1, 2017

Download
Lees hier het artikel