Samenwerken in het Brabantse buitengebied

In Publicaties by

Een tussentijdse evaluatie van het Convenant groene handhaving Noord-Brabant

Wij voerden in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een tussentijdse evaluatie uit van het ‘Convenant groene handhaving Noord-Brabant’. Het convenant is te zien als het kader om binnen concrete programma’s samenwerking tussen en optreden van groene buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s), werkzaam in domein II buiten de grenzen van het werkgebied van hun eigen werkgever mogelijk te maken. Inmiddels zijn er twee concrete programma’s, te weten het interventiearrangement wildcrossen en toezicht en handhaving natuurgebieden.

In de evaluatie zijn we ingegaan op eventuele technische/juridische onvolkomenheden of andere belemmeringen bij de toepassing van het convenant, is gekeken hoe het staat met de samenwerking tussen de ruim 60 convenantpartners en brachten we de eerste opbrengsten van de samenwerking in beeld.

Auteurs
Henk Ferwerda en Joey Wolsink

Uitgave
Bureau Beke, oktober 2019

Download
Download de rapportage

Kamerbrief
Download hier de Statenmededeling