Criminelen achter het stuur

In Publicaties by

De aard en omvang van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele activiteiten

Al decennia lang zijn er signalen dat de autobranche een schakel vormt tussen de onder- en bovenwereld. Een specifiek onderdeel van de autobranche waar de aandacht van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar uitgaat, betreft de autoverhuurbranche. De concrete aanleiding daarvoor zijn signalen dat huurmotorvoertuigen worden gebruikt bij de uitvoering van criminele activiteiten. In deze publicatie wordt op basis van een fenomeenstudie beschreven in welke mate dat daadwerkelijk het geval is en in hoeverre er dan sprake is van ernstige en ondermijnende vormen van criminaliteit.

Auteurs
Ilse van Leiden, Joey Wolsink en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, november 2019
ISBN 978-94-92255-34-1

Download
Criminelen achter het stuur
(Summary) Criminals behind the steering wheel
Download de Kamerbrief

Webdossier
Bekijk het webdossier op de website van het CCV